Investovanie
INVESTIČNÉ ZLATO
alebo
FINANČNÁ REZERVA
SKRYTÁ V TEHLE
viac
Hypotéky
Máme obchodné zastúpenie s bankami. Pod jednou strechou získate všetky informácie potrebné pre Vaše rozhodnutie. Ušetrite čas a Vy si vyberiete... viac
Poistenie
„ Tempo sa zrýchľuje, nezabúdajte sami na seba a na svojich najbližších! Dnes nie je väčšia istota ako spoľahnúť sa sám na seba a včas!“ viac
Spoločnosť IHPsTM – investičné, hypotekárne a poisťovacie služby so sídlom v Nitre, "matke slovenských miest," pôsobí na slovenskom finančnom trhu od októbra 2007. Svoju činnosť zahájila s myšlienkou, pomáhať ľuďom v ich finančnom plánovaní. Pät rokov činnosti potvrdzuje, že cieľ a vízia firmy sú správne, o čom hovoria naši spokojní klienti.
V spoločnosti pracujú finanční agenti, ktorí na finančnom trhu pôsobia už druhé desaťročie. Prax a skúsenosti nadobudli aktívnym pôsobením nielen na slovenskom, ale aj na medzinárodnom finančnom trhu.
Slovenské korene firmy a medzinárodné skúsenosti sú predpokladom úspechu a napredovania.

Cieľom IHPs je pomôcť klientom, aby sa ich ciele a želania stali reálnymi.

Vo svojej činnosti samostatného finančného agenta sa spoločnosť zaoberá pôsobením v troch oblastiach. finančného sprostredkovania na základe povolenia NBS:

Ďalej ponúkame:

Bezplatný finančný audit a finančné plánovanie.

Informácie o výhodách a možnostiach financovania vašej nehnuteľnosti.

Finančné vzdelávanie a pracovnú príležitosť s perspektívou kariérneho rastu s možnosťou pracovať na pozíciách rodinných finančných sprostredkovateľov alebo na manažérskych a riaditeľských pozíciách. Pracovnú príležitosť ponúkame tým záujemcom bez praxe a s praxou, ktorí sú ochotní vzdelávať sa, sú komunikatívni, sú čestní, sú ochotní pracovať v tíme, sú tvoriví a chcú pomáhať klientom a zabezpečovať pre klientov dlhodobé služby a starostlivosť.

Návod na dosiahnutie vášho úspechu pri práci rodinného finančného sprostredkovateľa a na pozíciách manažéra a riaditeľa pre sektory finančného sprostredkovania.

Podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa finančnou službou rozumie služba poskytovaná finančnou inštitúciou alebo činnosť vykonávaná finančnou inštitúciou v sektore :
  1. poistenia alebo zaistenia,
  2. kapitálového trhu,
  3. doplnkového dôchodkového sporenia,
  4. prijímania vkladov,
  5. poskytovanie úverov.

Poskytovať kvalitné sprostredkovanie finančných služieb je pre našu spoločnosť mimoriadne dôležité. Každý občan má ustavične rastúce očakávania od obchodníkov a to hlavne v oblasti finančného sprostredkovania realizovaného finančnými agentmi. Naši odborníci – profesionáli, pre ktorých je pracovať v tejto profesii cťou, skutočne venujú čas pochopeniu súčasnej a želanej situácie klienta. Tým dokážu pomôcť vyriešiť jeho požiadavky a potreby.
Náš klient získava od nás pomoc a dlhodobé služby.

Partneriinvestovanie
www.allianzsp.sk
www.metlifeamslico.sk
www.csob.sk
www.wuestenrot.sk

hypotéky, úvery
www.csob.sk
www.slsp.sk
www.unikreditbank.sk

poistenie
www.allianzsp.sk
www.astrapoistovna.sk
www.metlifeamslico.sk
www.axa.sk
www.csob.sk
www.kooperativa.sk
www.kpas.sk
www.uniqa.sk
www.union.sk
www.wuestenrot.sk

stavebné sporenie
www.csob.sk


Euro kalkulačka

Kontakt

Piaristická 1
949 01 NITRA

tel./fax: +421 37 741 2012
mobil: +421 904 247 492
e-mail: office@ihps.eu